Bli medlem

Observera att för att bli medlem måste ansökan tas upp på nästföljande styrelsemöte (hålls ungefär varannan månad) och godkännas. Det kan alltså dröja upp till två månader efter ansökan innan du får besked om att du blivit godkänd och får inbetalningskort. När du fyllt i uppgifterna och klickar på "Fortsätt" kommer du dock automatiskt till nästa steg som är"Betalning". Du behöver då inte göra något ytterligare, ansökan är redan inskickad och du ska inte betala något förrän du får meddelande om att din ansökan har blivit godkänd.

Om ansökan inte är komplett  kommer den i en del fall inte att kunna godkännas och måste då tas upp på nästa styreslemöte efter komplettering: var därför noga med att fylla i samtliga uppgifter. Uppgift om personnummer samlas in endast för att kunna koppla registret mot SPAR för administrering av inbetalningskort för årsavgift. SvFP följer personuppgiftslagen (PUL) vid hantering av personuppgifterna i registret.