Bröstcancer

Detta normerande bildkompendium för bröstcancer innehåller bilder på mitoser, kärnatypi av olika grader, vaskulär inväxt samt bedömning av Ki-67. Bilderna på mitoser och kärnatypi är fotograferade i 400x förstoring för att kunna jämföras med varandra. Efter indelningen av kärnatypierna gjordes en mycket förenklad och approximativ beräkning av kärnarea-kvoten genom mätning med linjal på skärmen (!) av markerad cells största kärndiameter. Radien i kvadrat beräknades och delades med motsvarande tal baserat på medeldiametern för 10 normala gångepitelcellers kärnor. Utfallet stämmer väl med alternativa metoder. För vidare information, inklusive definitioner av kärnatypigrader, se KVAST-dokumentet för bröstcancer.

Bilderna på mitoser, kärnatyp och vaskulär invasion är tagna av Sten Thorstenson, och bilderna på Ki-67 av Lennart Mellbom.

Mitoser

Kärnatypi

Vaskulär invasion

Ki-67