Equalis

Equalis står för Extern kvalitetssäkring inom laboratoriemedicin i Sverige, och är ett ackrediterat aktiebolag med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Institutet för Biomedicinsk Laboratorievetenskap och Svenska Läkaresällskapet som ägare. Inom Equalis görs varje år ett antal utskick som i förlängningen syftar till att höja den diagnostiska kvaliteten på de olika patologklinikerna.

KVAST styrgrupp är också medlemmar i Equalis expertgrupp för patologi och cytologi. Därtill har Equalis en teknikgrupp som arbetar med kvalitetssäkring inom histopatologiska färgningstekniker.

Riktlinjer för utskick finns här.

Equalis nås på http://www.equalis.se/sv/start.aspx 

 

Vi är tacksamma för önskemål om eller synpunkter på utskick, maila till KVAST-ansvarig