Equalis

Equalis står för Extern kvalitetssäkring inom laboratoriemedicin i Sverige, och är ett ackrediterat aktiebolag med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Institutet för Biomedicinsk Laboratorievetenskap och Svenska Läkaresällskapet som ägare. Tillsammans med Equalis gör KVAST-grupperna varje år ett antal utskick som syftar till att höja den diagnostiska kvaliteten på de olika patologklinikerna.

Inom Equalis finns en expertgrupp för patologi och cytologi. Därtill har Equalis en teknikgrupp som arbetar med kvalitetssäkring inom histopatologiska färgningstekniker.

Riktlinjer för utskick finns här.

Equalis nås på http://www.equalis.se/sv/start.aspx