Kommittèer

SvFPs arbete bedrivs med stöd av fyra kommittéer, som i gemensamma frågor skall samråda. Sammankallande markerad med kursiv stil.

Programkommittén skall kontaktas för planering av det vetenskapliga programmet vid föreningens möten.

Anna Porwit (vetenskaplig sekreterare)
(vakant)
(vakant)

Utbildningskommittén har ansvaret för planering och genomförande av specialistutbildning och efterutbildning för specialistkompetenta patologer.

Nelly Penagos Tafur, patolog, Uppsala
Anca Dragomir, patolog , Uppsala
Maja Fors, patolog, Umeå
Gunilla Rask, patolog Umeå (även styrelseledamot, webredaktör)
Jonas Brenner, ST-läkare Borås (även styrelseledamot, ST-representant)

Kvalitets- och standardiseringskommitténs styrgrupp
Kommittén utgörs av samtliga sammankallanden för KVASTgrupperna.

Epost till KVAST:  via sammankallande för styrgruppen Christina Kåbjörn Gustafsson

Kommittén för Svensk Molekylär Patologi har ansvaret för att bevaka patologins centrala roll för molekylärbiologiska analyser med fokus på strategi, utveckling, kommunikation och möten.

Anders Edsjö, patolog, Lund
Johan Botling, patolog, Uppsala
Fredrik Enlund, sjukhusgenetiker, Göteborg/Kalmar
Gisela Helenius, molekylärbiolog, Örebro
Lorand Kis, patolog, Stockholm
Richard Palmqvist, patolog, Umeå