Kommittèer

SvFPs arbete bedrivs med stöd av fyra kommittéer, som i gemensamma frågor skall samråda. Sammankallande markerad med kursiv stil.

Programkommittén skall kontaktas för planering av det vetenskapliga programmet vid föreningens möten.

Anna Porwit (vetenskaplig sekreterare)
(vakant)
(vakant)

Utbildningskommittén har ansvaret för planering och genomförande av specialistutbildning och efterutbildning för specialistkompetenta patologer.

Nelly Penagos Tafur, patolog, Uppsala
Anca Dragomir, patolog , Uppsala
Maja Fors, ST-läkare Umeå
Gunilla Rask, ST-läkare Umeå (även styrelseledamot, webredaktör)
Jonas Brenner, Borås (även styrelseledamot, ST-representant)

Kvalitets- och standardiseringskommitténs styrgrupp
Kommittén är gemensam för Svensk Förening för Patologi och Svensk Förening för Klinisk Cytologi. Medlemmarna i KVASTs styrgrupp sitter också som representanter i EQUALISs expertgrupp. KVAST handlägger frågor som rör kvalitetsutveckling och standardisering av diagnostik inom klinisk patologi och cytologi inklusive ackrediteringsfrågor och kontakter med EQUALIS. 

Epost till KVAST:  För närvarande är posten som ordförande för styrgruppen vakant. Arbetet med att hitta en ny struktur för KVAST-arbetet pågår i samråd med Equalis och SKL. I nuläget kan föreningens ordförande kontaktas angående frågor som rör KVAST (irina.alafuzoff@akademiska.se)

Mats Wolving, Göteborg
Katalin Dobra, Stockholm
Viktoria Gaspar, Hesingborg
Charlotta Gestblom, Karlstad
Hampus Gustafsson Nobin, Kalmar
Johan Lindholm, Stockholm
Lennart Mellblom, Karlskrona
Tomas Seidal, Halmstad

Kommittén för Svensk Molekylär Patologi har ansvaret för att bevaka patologins centrala roll för molekylärbiologiska analyser med fokus på strategi, utveckling, kommunikation och möten.

Anders Edsjö, patolog, Lund
Johan Botling, patolog, Uppsala
Fredrik Enlund, sjukhusgenetiker, Göteborg/Kalmar
Gisela Helenius, molekylärbiolog, Örebro
Lorand Kis, patolog, Stockholm
Richard Palmqvist, patolog, Umeå