Kurser inkl. SK-kurser

 

Tipsa oss gärna om kommande kurser!

 

Kommande kurser för i första hand ST (inkl. SK-kurser)

 
Kurs i molekylärpatologi - Lund 11-13:e mars 2019
Efter ett 2018 då all fokus legat på arbete bakom och inom Genomic Medicine Sweden återupptas till våren kurserna kring molekylär patologi i nätverket Svensk Molekylär Patologis regi. Som tidigare varvas teori och praktik under tre dagar och kurserna är öppna för såväl ST-läkare som mer seniora patologer.  
Kursen är tänkt för 30 deltagare, sista anmälningsdag 8/2. Lunch och fika ingår. Kostnad för kurs 3 500 kr
Anmälan sker via denna länk.
 
Hudpatologi - en överlevnadskurs - Lund 25:e -27:e mars 2019
Grundläggande hudpatologi för histologisk diagnostik av dermatoser, hudinfektioner, lymfom samt benigna och maligna tumörer. Grundlig genomgång av terminologi, preparathantering, praktisk tillämpning av specialfärgningar,  immunhistokemiska samt molekylärpatologiska analyser. Fallgropar samt differentialdiagnostik diskuteras och varvas med interaktiva deltagarmoment. Handouts samt ett USB-minne med föreläsningar delas ut till samtliga deltagare. 
Observera att detta är en SK-kurs och anmälan sker via Socialstyrelsen, sista anmälningsdag 1/10. OBS. RESTPLATSER KVAR, anmälan åter öppnad 10/12-2018 . För mer info se SoS hemsida.
 
Kurs i allmänpatologi - Västerås 2:a-5:e april 2019
Teman som berörs under kursen är inflammation, tumörpatologi, cirkulatoriska, regressiva samt progressiva sjukdomar. Därtill föreläsningar inom plötslig död, obduktion, rättsmedicin och den lagstiftning som därav berörs, samt dermatopatologisk terminologi. Undervisning sker i form av föreläsningar och mikroskopidemonstrationer. Kursen riktar sig till ST-läkare i första halvan av sin ST. Nio platser, först till kvarn. Se inbjudan här (ppt) och anmälningsblankett här (word)
 
Kurs i ÖNH-patologi för ST-läkare - Stockholm (Solna) 21-22/3 2019 
Kliniken för patologi och cytologi, Karolinska Universitetssjukhuset anordnar en kurs i ÖNH-patologi. Kursen omfattar såväl benigna som maligna tillstånd i Huvud- och Hals. Kursen innehåller teori med powerpoint-föreläsningar, diskussioner och praktisk handläggning samt demonstration av preparat i multihövdat mikroskop.
I år blir det särskilt fokus på de nya tumörklassifikationerna i WHO 2017 samt förändringar i och med TNM8.
Kursen ges från 9:00 på torsdagen till 16:30 på fredagen i Karolinska Universitetssjukhusets lokaler i Solna.
Företräde ges till de som är i slutfasen av sin ST. För mer information se kursfolder här. (pdf)
 
Kurs i ÖNH-patologi för ST-läkare - Stockholm (Solna) 11-12:e april 2019 FULLTECKNAD
Kliniken för patologi och cytologi, Karolinska Universitetssjukhuset anordnar en kurs i ÖNH-patologi. Kursen omfattar såväl benigna som maligna tillstånd i Huvud- och Hals. Kursen innehåller teori med powerpoint-föreläsningar, diskussioner och praktisk handläggning samt demonstration av preparat i multihövdat mikroskop.
I år blir det särskilt fokus på de nya tumörklassifikationerna i WHO 2017 samt förändringar i och med TNM8.
Kursen ges från 9:00 på torsdagen till 16:30 på fredagen i Karolinska Universitetssjukhusets lokaler i Solna.
Företräde ges till de som är i slutfasen av sin ST. För mer information se kursfolder här. (pdf)
 
Kurs i GI-patologi för ST-läkare - Umeå 19-21:a augusti 2019
Kursen riktar sig till ST-läkare i klinisk patologi. Kursens tyngdpunkt ligger på morfologisk diagnostik av sjukdomar i magtarm-kanalen (=”röret”). Lever, gallvägar och pankreas innefattas ej. Kursen består av systematiska föreläsningar samt rikliga tillfällen till digital mikroskopering och falldiskussion. Sista anmälningsdag 31 maj 2019.
I mån av plats (efter 31 maj) kan även nyblivna specialister gå kursen. Ange i förekommande fall antal månader efter specialistkompetens. För mer info, se inbjudan här (pdf)
 

Övriga kommande kurser och symposier i Sverige

 

PD-L1 testning inom trippelnegativ bröstcancer - 14:e mars, Arlanda
Utbildningen syftar till att ge patologer möjlighet till utbildning i hur Ventana PD-L1 (SP142) bedöms inom trippelnegativ bröstcancer. För mer info, se inbjudan här (pdf).

Artificiell intelligens och lärande system inom bilddiagnostik - 20-22:a mars 2019, Linköping
Kutrsen syftar till att ge en grundläggande förståelse kring vad artificiell intelligens och lärande system är och vad dessa teknologier kan betyda i den kliniska vardagen. Under kursens gång kommer teori och praktiska övningar att varvas med varandra. För mer info se hemsida.

Svenska Lungcancerkongressen - 9-10:e maj 2019, Visby
Programmet i år kommer att handla om screening, cancerrehabilitering, vårdprogram och
presentationer av avhandlingar. Mötet genomförs med stöd från läkemedelsindustrin och arrangeras av
Svenska planeringsgruppen för lungcancer och Svenska Lungcancerstudiegruppens Insamlingsstiftelse.
För mer info se inbjudan,   program    och    hemsida.

Kurser i cytologi, i eller utanför Sverige, via hemsidan för Svensk Förening för Klinisk Cytologi.

 

Kurser utanför Sverige  

 

Postgraduate course: Diagnostic gastrointestinal pathology - 8-10:e maj 2019, Linz, Österrike
Kursen avhandlar 60 fall av benigna och maligna tillstånd i esofagus, magsäck, tunntarm och tjocktarm. Kursen riktar sig till specialister och specialintresserade ST-läkare. För mer info se kurshemsida.

GI Path Postgraduate Course - 23:e-25:e maj 2019, Graz, Österrike
För patologer och erfarna ST-läkare. Max 48 deltagare. För mer info, se inbjudan och anmälningsblankett.

Postgraduate course: Diagnostic thyroid pathology and cytology - 27-29:e maj 2019, Linz, Österrike
Kursen omfattar både cytologi och histologi (inklusive fryssnitt) från benigna och maligna thyroideaförändringar, samt Immunhistokemi och molekylärpatologi inom området. För mer info se kurshemsida.

Second Copenhagen Surgical Pathology Update - 3-5.e juni 2019, Köpenhamn, Danmark
Rigshospitalet i samarbete med MD Anderson och den danska patologföreningen anordnar denna 2,5-dagarskonferens. Sex fallbaserade kurser inom GI, hematologi, lunga, ÖNH, bröst och gynekologi. För mer info, se hemsida.

Postgraduate course: lung and pleural diseases - 13-19:e juni, Graz, Österrike
Del 1 (tumörpatologi) ges 13-15.e juni och del 2 (icke-tumorösa sjukdomar) ges 17-19.e juni.
För mer info, se kurshemsida.

Postgraduate course: Diagnostic hematopathology - 26-28:e juni 2019, Linz, Österrike
Interaktiv kurs där deltagarna (max 100 st) tillsammans med föreläsarna tittar på och diskuterar kring fall både från lymfknutor och benmärg.  Därutöver ges sammanfattande förläsningar om diagnoskriterier, knepiga reaktiva differentialdiagnoser  och immunhistokemi/molekylärpatologi. För mer info se kurshemsida.

 

Företag och organisationer som ordnar internationella kurser

 

newpathologycourses.com - polskt företag som anordnar internationella kurser för CME i patologi

newpathology.com - samarbete mellan polska patologföreningen, Harvard medical school, MD Andersson och USCAP

Bioptická laborator - Tjeckiens största patologlab, UEMS- ackrediterat dermatopatologicenter och arrangör av olika kurser.

Oxbridge Medica - företag med kurser på olika nivåer och inom olika ämnen, för patologer ffa inom histopatologi.

Osler Institute - ett institut i Indiana som specialiserar sig på att ge kurser för att hjälpa ST-läkare klara sina specialistexamina. Ger kurser inte bara i patologi utan i många olika specialiteter.

PathologyOutlines.com - annonserar om/länkar till internationella patologikurser och konferenser. 

Graz, Österrike - flera kurser per år, varierande ämnesområden. 

American Society for Clinical Pathology (ASCP) - flera kurser per år, varierande ämnesområden, olika platser i USA. 

Harvard Medical School, Boston - flera kurser per år, varierande ämnesområden (klicka på Courses by Topic).

Den norske patologforening - flera kurser per år, varierande ämnesområden samt annonserar om/länkar till internationella patologikurser och konferenser.

North West Cytology Training Centre courses - cytologikurser i Manchester för cytologer och cytodiagnostiker.

 

Om SK-kurser

Information om SK-kurser (statligt finansierade specialistkompetenskurser) finns på Läkarnas institut för professionell utveckling i sjukvården (LIPUS) hemsida. LIPUS är ett bolag som ägs av Läkarförbundet och som certifierar kurser och kongresser för AT- och ST-läkare samt samordnar och administrerar SPUR-inspektioner (SPUR, specialistutbildningsrådet). Ansvaret för själva SK-kurserna ligger på Socialstyrelsen. De flesta kurser inom klinisk patologi är dock inte SK/LIPUS-certifierade (vilket inte heller krävs för tillgodoräknande av kurs inom ST).

I syfte att få fram fler SK-kurser i framtiden har projektets Kurr - Rser under ST startats av LIPUS föregångare IPULS. Projektet syftar i stort till att inventera kursbehovet inom olika specialiteter.