Kurser inkl. SK-kurser

 

Tipsa oss gärna om kommande kurser!

 

Kommande kurser för i första hand ST (inkl. SK-kurser)

 
  
Grundkurs i klinisk patologi- Halmstad 6-8:e februari 2019 FULLTECKNAD. Intresserade kan maila kursansvarig för att ställa sig på reservlista.
Kursen riktar sig till läkare under början av sin ST eller vikarierande underläkare inom i första hand Klinisk patologi samt Rättsmedicin. För mer info se nedanstående dokument (word)
Kursinformation              Schema              Praktisk information           Anmälningsblankett
 
Kurs i melanocytära tumörer för ST-läkare - Stockholm (Huddinge) 7-8.e februari 2019
Hud-KVAST arrangerar denna kurs, vars mål är att förmedla grundläggande kunskaper i bedömningen av melanocytära tumörer. Stort fokus läggs på mikroskoperingstillfällen i små grupper med 8 personer (+2 lärare) vid multihövdad mikroskop.  För godkänd kurs krävs inlämnad förberedelseuppgift och ett aktivt deltagande.  Sista anmälningsdag är 2018-12-14 och besked om antagning lämnas v. 51. ST-läkare med kortast tid kvar till specialist prioriteras. Förberedelseuppgiften skickas ut senast vecka 3 och ska vara inlämnad senast 190130. För mer info och anmälan, se kurshemsida
 
Hudpatologi - en överlevnadskurs - Lund 25:e -27:e mars 2019
Grundläggande hudpatologi för histologisk diagnostik av dermatoser, hudinfektioner, lymfom samt benigna och maligna tumörer. Grundlig genomgång av terminologi, preparathantering, praktisk tillämpning av specialfärgningar,  immunhistokemiska samt molekylärpatologiska analyser. Fallgropar samt differentialdiagnostik diskuteras och varvas med interaktiva deltagarmoment. Handouts samt ett USB-minne med föreläsningar delas ut till samtliga deltagare. 
Observera att detta är en SK-kurs och anmälan sker via Socialstyrelsen, sista anmälningsdag 1/10. OBS. RESTPLATSER KVAR, anmälan åter öppnad 10/12-2018 . För mer info se SoS hemsida.
 
Kurs i allmänpatologi - Västerås 2:a-5:e april 2019
Teman som berörs under kursen är inflammation, tumörpatologi, cirkulatoriska, regressiva samt progressiva sjukdomar. Därtill föreläsningar inom plötslig död, obduktion, rättsmedicin och den lagstiftning som därav berörs, samt dermatopatologisk terminologi. Undervisning sker i form av föreläsningar och mikroskopidemonstrationer. Kursen riktar sig till ST-läkare i första halvan av sin ST. Nio platser, först till kvarn. Se inbjudan här (ppt) och anmälningsblankett här (word)
 
Kurs i ÖNH-patologi för ST-läkare - Stockholm (Solna) 11-12:e april 2019
Kliniken för patologi och cytologi, Karolinska Universitetssjukhuset anordnar en kurs i ÖNH-patologi. Kursen omfattar såväl benigna som maligna tillstånd i Huvud- och Hals. Kursen innehåller teori med powerpoint-föreläsningar, diskussioner och praktisk handläggning samt demonstration av preparat i multihövdat mikroskop.
I år blir det särskilt fokus på de nya tumörklassifikationerna i WHO 2017 samt förändringar i och med TNM8.
Kursen ges från 9:00 på torsdagen till 16:30 på fredagen i Karolinska Universitetssjukhusets lokaler i Solna.
Företräde ges till de som är i slutfasen av sin ST. För mer information se kursfolder här. (pdf)
 
 

Övriga kommande kurser och symposier i Sverige

 

PD-L1 testning inom Head and Neck-patologi - Stockholm (Solna) 8:e januari 2019

Merck Sharp and Dohme (MSD) anordnar denna kurs om  PD-L1-testning. Se bifogad inbjudan (pdf)

Artificiell intelligens och lärande system inom bilddiagnostik - 20-22:a mars 2019, Linköping
Kutrsen syftar till att ge en grundläggande förståelse kring vad artificiell intelligens och lärande system är och vad dessa teknologier kan betyda i den kliniska vardagen. Under kursens gång kommer teori och praktiska övningar att varvas med varandra. För mer info se hemsida.

Kurser i cytologi, i eller utanför Sverige, via hemsidan för Svensk Förening för Klinisk Cytologi.

 

Kurser utanför Sverige  

 

Training in PD-L1 testing with CPS in urothelial cancer - 5:e februari 2019, Helsingfors, Finland.
Kursen anordnas av MSD och riktar sig till uropatologer. För mer info se inbjudan här.

Postgraduate course: Diagnostic gastrointestinal pathology - 8-10:e maj 2019, Linz, Österrike
Kursen avhandlar 60 fall av benigna och maligna tillstånd i esofagus, magsäck, tunntarm och tjocktarm. Kursen riktar sig till specialister och specialintresserade ST-läkare. För mer info se kurshemsida.

GI Path Postgraduate Course - 23:e-25:e maj 2019, Graz, Österrike
För patologer och erfarna ST-läkare. Max 48 deltagare. För mer info, se inbjudan och anmälningsblankett.

Postgraduate course: Diagnostic thyroid pathology and cytology - 27-29:e maj 2019, Linz, Österrike
Kursen omfattar både cytologi och histologi (inklusive fryssnitt) från benigna och maligna thyroideaförändringar, samt Immunhistokemi och molekylärpatologi inom området. För mer info se kurshemsida.

Second Copenhagen Surgical Pathology Update - 3-5.e juni 2019, Köpenhamn, Danmark
Rigshospitalet i samarbete med MD Anderson och den danska patologföreningen anordnar denna 2,5-dagarskonferens. Sex fallbaserade kurser inom GI, hematologi, lunga, ÖNH, bröst och gynekologi. För mer info, se hemsida.

Postgraduate course: Diagnostic hematopathology - 26-28:e juni 2019, Linz, Österrike
Interaktiv kurs där deltagarna (max 100 st) tillsammans med föreläsarna tittar på och diskuterar kring fall både från lymfknutor och benmärg.  Därutöver ges sammanfattande förläsningar om diagnoskriterier, knepiga reaktiva differentialdiagnoser  och immunhistokemi/molekylärpatologi. För mer info se kurshemsida.

 

Företag och organisationer som ordnar internationella kurser

 

newpathologycourses.com - polskt företag som anordnar internationella kurser för CME i patologi

newpathology.com - samarbete mellan polska patologföreningen, Harvard medical school, MD Andersson och USCAP

Bioptická laborator - Tjeckiens största patologlab, UEMS- ackrediterat dermatopatologicenter och arrangör av olika kurser.

Oxbridge Medica - företag med kurser på olika nivåer och inom olika ämnen, för patologer ffa inom histopatologi.

Osler Institute - ett institut i Indiana som specialiserar sig på att ge kurser för att hjälpa ST-läkare klara sina specialistexamina. Ger kurser inte bara i patologi utan i många olika specialiteter.

PathologyOutlines.com - annonserar om/länkar till internationella patologikurser och konferenser. 

Graz, Österrike - flera kurser per år, varierande ämnesområden. 

American Society for Clinical Pathology (ASCP) - flera kurser per år, varierande ämnesområden, olika platser i USA. 

Harvard Medical School, Boston - flera kurser per år, varierande ämnesområden (klicka på Courses by Topic).

Den norske patologforening - flera kurser per år, varierande ämnesområden samt annonserar om/länkar till internationella patologikurser och konferenser.

North West Cytology Training Centre courses - cytologikurser i Manchester för cytologer och cytodiagnostiker.

 

Om SK-kurser

Information om SK-kurser (statligt finansierade specialistkompetenskurser) finns på Läkarnas institut för professionell utveckling i sjukvården (LIPUS) hemsida. LIPUS är ett bolag som ägs av Läkarförbundet och som certifierar kurser och kongresser för AT- och ST-läkare samt samordnar och administrerar SPUR-inspektioner (SPUR, specialistutbildningsrådet). Ansvaret för själva SK-kurserna ligger på Socialstyrelsen. De flesta kurser inom klinisk patologi är dock inte SK/LIPUS-certifierade (vilket inte heller krävs för tillgodoräknande av kurs inom ST).

I syfte att få fram fler SK-kurser i framtiden har projektets Kurr - Rser under ST startats av LIPUS föregångare IPULS. Projektet syftar i stort till att inventera kursbehovet inom olika specialiteter.