Kurser inkl. SK-kurser

 

Tipsa oss gärna om kommande kurser!

 

Kommande kurser för i första hand ST (inkl. SK-kurser)

   
 
Kurs i GI-patologi för ST-läkare - Umeå 19-21:a augusti 2019
Kursen riktar sig till ST-läkare i klinisk patologi. Kursens tyngdpunkt ligger på morfologisk diagnostik av sjukdomar i magtarm-kanalen (=”röret”). Lever, gallvägar och pankreas innefattas ej. Kursen består av systematiska föreläsningar samt rikliga tillfällen till digital mikroskopering och falldiskussion. Sista anmälningsdag 31 maj 2019.
I mån av plats (efter 31 maj) kan även nyblivna specialister gå kursen. Ange i förekommande fall antal månader efter specialistkompetens. För mer info, se inbjudan här (pdf)
 
Kurs i neuropatologi för ST-läkare - Uppsala 6-7:e november
Kursen riktar sig till ST-läkare i klinisk patologi och fokuserar på grundläggande förståelse av sjukdomar i centrala nervsystemet samt neuromuskulära sjukdomar hos vuxna och barn. Indikationer för neuropatologiska undersökningar och metodologiska aspekter kommer att presenteras. Kursen är riktad primärt till ST-läkare och utformad speciellt för dem som inte arbetar inom neuropatologi. Kursen består av olika moment såsom föreläsningar, fallpresentationer och videoinspelningar. 
 
Antal deltagare max 40 personer. ST-läkare prioriteras.
Organisatör: KVAST gruppen i Neuropatologi.
Plats: Klinisk Patologi, Rudbecklaboratoriet, Uppsala
Datum: 6-7 November 2019.
Anmälning via e-mail till: olivera.casar-borota@igp.uu.se (sista datum för anmälan 1/10-2019)
 
Thyreoideapatologi för ST-läkare - Stockholm 7-8 november.
Mer info kommer.
 
Grundkurs i klinisk patologi - Halmstad 5-7:e februari 2020
Kursen riktar sig till läkare under början av sin ST eller vikarierande underläkare inom i första hand Klinisk patologi samt Rättsmedicin. och syftar till att ge en introduktion till den histopatologiska vardagsverksamheten
Tanken är att hjälpa nya ST-läkare igenom de initiala svårigheterna med ämnet och arbetsuppgifterna på en avdelning för klinisk patologi, att bygga upp en basal kunskapsbas och att ge ett grundläggande självförtroende och färdigheter för att snabbare kunna bidra till verksamheten. Klicka nedan för att se:
 
 

Övriga kommande kurser och symposier i Sverige

 

The 2019 Gyn Pathology Workshop 26-27:e september, Stockholm.

I år med tre distingerade instruktörer: Anais Malpica, Farid Moinfar and Ollic Carpen. Läs mer om dem och programmet i kursbroschyren. (pdf)
Kursen riktar sig till specialistr i patologi eller erfarna ST-läkare med särskilt intrese för gynpatologi.
Viktig info från arrangören:  For those that have not registered previously, the registration will ask for information regarding "the person who accepts your participation" - this is your chief or other person that approves going to course, as well as billing information (organization number, billing address). It saves time to have that information ready when you fill out the application. At the end you will receive a contract to print out that your chief will sign and return (it is your chief/hospital that "requests" the educational activity for you). 

Artificiell intelligens och lärande system inom bilddiagnostik - 23-25:e oktober 2019, Linköping.
Syftet med denna kurs är att ge dig en grundläggande förståelse kring vad artificiell intelligens och lärande system är och vad dessa teknologier kan betyda för dig i din vardag. Under kursens gång kommer teori och praktiska övningar att varvas med varandra. 

Exempel på innehåll:
Hur lär sig en dator och vad kan självlärande system bidra med inom sjukvården?  Att ha tillräckligt med data och att hantera den korrekt. Neurala nätverk och deep learning för bilddiagnostik.

För mer information, se kurshemsida.

Kurs i bröstpatologi - 4-5:e november, Stockholm (Solna)
KVAST-gruppen bröst anordnar 2-dagars kurs i bröstpatologi.
Målgrupp: Specialister i klinisk patologi. I mån av plats även ST-läkare i slutet av sin utbildning.
Ett urval av de ämnen kursen kommer att behandla är papillära lesioner, premaligna förändringar, spolcellslesioner, utvärdering av neoadjuvant behandling och immunterapi, digital patologi med bildanalys, kirurgiska
marginaler, geneexpressionsprofiler mm. Vi uppmuntrar också alla deltagare att skicka in ett (1) diskussionsfall (max 5
powerpoint slides) som vi gemensamt kan diskutera på kursen. Bidrar du med ett fall ges företräde till kursplats.
För mer info, se inbjudan. (pdf)

Kurser i cytologi, i eller utanför Sverige, via hemsidan för Svensk Förening för Klinisk Cytologi.

 

Kurser utanför Sverige  

 

Edinburgh Haematopathology Tutorial 2019 -13-14:e juni, 2019, Edinburgh, Skottland

Årlig kurs med praktisk hematopatologi. I år ligger fokus på EBV-relaterade lymfoproliferativa sjukdomar,  gastrointestinala lymfoproliferativa sjukdomar, kutana lymfoproliferativa sjukdomar och aggressiva lymfom. Läs mer på kurshemsidan.

Postgraduate course: lung and pleural diseases - 13-19:e juni, Graz, Österrike
Del 1 (tumörpatologi) ges 13-15.e juni och del 2 (icke-tumorösa sjukdomar) ges 17-19.e juni.
För mer info, se kurshemsida.

Renal Transplant Pathology Hands-on Course,  24-27.e juni, 2019, Basel, Schweiz
Kurs för max 16 deltagare som riktar sig till ST-lkäare eller specialister med viss erfarenhet av att tolka transplantationsbiopsier. För mer info, se kurshemsida.

Postgraduate course: Diagnostic hematopathology - 26-28:e juni 2019, Linz, Österrike
Interaktiv kurs där deltagarna (max 100 st) tillsammans med föreläsarna tittar på och diskuterar kring fall både från lymfknutor och benmärg.  Därutöver ges sammanfattande förläsningar om diagnoskriterier, knepiga reaktiva differentialdiagnoser  och immunhistokemi/molekylärpatologi. För mer info se kurshemsida.

Diagnostic immunohistochemistry and molecular pathology - 9-11:e oktober 2019, Krakow, Polen
För 6:e gången ordnar NordiQC i samarbete med norska och polska patologföreningen samt universiteten i Krakow och Stavanger sin årliga kurs i immunhistokemi och nu även molekylärpatologi.  Praktisk kurs med späckat program för alla ST-läkare och specialister. För mer info, se hemsida.

31st European Congress of Pathology - 7-11:e september 2019, Nice, Frankrike
Europeiska patologföreningens (ESP) årliga kongress. För andra året i rad med ett endagarsseminarium i datorstödd patologi samt ett tvådagarsseminarium i moelkylärpatologi. Rabatterat pris för ESP-medlemmar och ST-läkare. Läs mer på ECPs hemsida.

2019 Melanoma Pathology Seminar - 12:e september, Herlev, Danmark
Årligt kostnadsfritt melanomseminarium som arrangeras av Danish Cancer Society och Danish Melanoma Group.
Årets målsättning är: " To provide a comprehensive update on the latest WHO Classification of melanomas and difficult superficial melanocytic tumors including dysplastic nevi. The emphasis is on morphology including presentation of the Mpath-Dx scheme,  a melanocytic pathology assessment tool and hierarchy for diagnosis. "
För mer info, se inbjudan.

Breast pathology with radiological correlation - 17-19:e oktober 2019, Opatija, Kroatien
Två svenska höjdare inom bröstpatologi och -radiologi, Tibor Tot och Edward Azavedo, sitter i fakulteten för denna kurs på den kroatiska kusten.  För mer info, se hemsida.

Diagnostic Breast Pathology - 23-25:e oktober 2019, Linz, Österrike
Interaktiv kurs för upp till 80 deltagare där 20 fall/dag diskuteras tillsammans med instruktörerna Farid Moinfar (Linz) och Fatteneh Tavassoli (Yale). För mer info, se kurshemsida.

Diagnostic Histopathology of Breast Disease - 30:e mars - 3:e april 2020, London, Storbritannien
Femdagarskurs för specialister samt ST-läkare med särskilt intresse för bröstpatologi. Kursen ges vid Imperial College. För mer info maila kursorganisatör Sami Shousha (s.shousha@imperial.ac.uk) eller administrationen (info@W12conferences.co.uk)

12th European Congress of Neuropathology - 3-6:e juni 2020, Odense, Danmark
I anslutning till kongressen anordnas 1-3:e juni en Euro-CNS-kurs. Mer info kommer

XXXIII International Congress of the IAP and the 32nd Congress of the ESP - 29: aug - 4:e sep 2020, Glasgow, SkottlandSom vanligt ett fullmatat program när IAP och ESP slår sina påsar ihop. Se mer info på mötets hemsida.

 

Företag och organisationer som ordnar internationella kurser

 

newpathologycourses.com - polskt företag som anordnar internationella kurser för CME i patologi

newpathology.com - samarbete mellan polska patologföreningen, Harvard medical school, MD Andersson och USCAP

Bioptická laborator - Tjeckiens största patologlab, UEMS- ackrediterat dermatopatologicenter och arrangör av olika kurser.

Oxbridge Medica - företag med kurser på olika nivåer och inom olika ämnen, för patologer ffa inom histopatologi.

Osler Institute - ett institut i Indiana som specialiserar sig på att ge kurser för att hjälpa ST-läkare klara sina specialistexamina. Ger kurser inte bara i patologi utan i många olika specialiteter.

PathologyOutlines.com - annonserar om/länkar till internationella patologikurser och konferenser. 

Graz, Österrike - flera kurser per år, varierande ämnesområden. 

American Society for Clinical Pathology (ASCP) - flera kurser per år, varierande ämnesområden, olika platser i USA. 

Harvard Medical School, Boston - flera kurser per år, varierande ämnesområden (klicka på Courses by Topic).

Den norske patologforening - flera kurser per år, varierande ämnesområden samt annonserar om/länkar till internationella patologikurser och konferenser.

North West Cytology Training Centre courses - cytologikurser i Manchester för cytologer och cytodiagnostiker.

 

Om SK-kurser

Information om SK-kurser (statligt finansierade specialistkompetenskurser) finns på Läkarnas institut för professionell utveckling i sjukvården (LIPUS) hemsida. LIPUS är ett bolag som ägs av Läkarförbundet och som certifierar kurser och kongresser för AT- och ST-läkare samt samordnar och administrerar SPUR-inspektioner (SPUR, specialistutbildningsrådet). Ansvaret för själva SK-kurserna ligger på Socialstyrelsen. De flesta kurser inom klinisk patologi är dock inte SK/LIPUS-certifierade (vilket inte heller krävs för tillgodoräknande av kurs inom ST).

I syfte att få fram fler SK-kurser i framtiden har projektets Kurr - Rser under ST startats av LIPUS föregångare IPULS. Projektet syftar i stort till att inventera kursbehovet inom olika specialiteter.