Kurser inkl. SK-kurser

 

Tipsa oss gärna om kommande kurser!

 

Kommande kurser för i första hand ST (inkl. SK-kurser)

   
Kurs i melanocytära tumörer för ST-läkare - Huddinge 5-7.e februari 2020
Kursen omfattar 2,5 dagar med föreläsningar och övningar, innan kursen förväntas ST-läkaren ha lagt motsvarande 2,5 dagar på instudering av i förväg utskickade fall.
Kursavgiften är 5200 kr. Sista anmälningsdag 16:e december. ST-läkare i slutet av utbildningen prioriteras. För mer info se informationsblad (pdf). Anmälan görs på KIs hemsida.
 
Grundkurs i klinisk patologi - Halmstad 5-7:e februari 2020
FULLTECKNAD - intresserade kan anmäla sig för reservplatser.

Kursen riktar sig till läkare under början av sin ST eller vikarierande underläkare inom i första hand Klinisk patologi samt Rättsmedicin. och syftar till att ge en introduktion till den histopatologiska vardagsverksamheten
Tanken är att hjälpa nya ST-läkare igenom de initiala svårigheterna med ämnet och arbetsuppgifterna på en avdelning för klinisk patologi, att bygga upp en basal kunskapsbas och att ge ett grundläggande självförtroende och färdigheter för att snabbare kunna bidra till verksamheten. Klicka nedan för att se:
 
 Immunhistokemi - en grund - Halmstad 26-27:e november 2020
Denna kurs syftar till att ge grundläggande kunskaper om begrepp inom immunhistokemi, olika grupper av
antikroppar/markörer, hur man skall bedöma tillförlitlighet, vilka markörer man använder i olika organ och hur man använder immunhistokemi i diagnostiken.
Kursen kommer innefatta föreläsningar och en praktisk fallgenomgång. Antal platser: 25
- schema   - kursinformation   - praktisk information   - anmälningsformulär
 

Övriga kommande kurser och symposier i Sverige

  

Kurser i cytologi, i eller utanför Sverige, via hemsidan för Svensk Förening för Klinisk Cytologi.

 

Kurser utanför Sverige  

 

Diagnostic Histopathology of Breast Disease - 30:e mars - 3:e april 2020, London, Storbritannien
Femdagarskurs för specialister samt ST-läkare med särskilt intresse för bröstpatologi. Kursen ges vid Imperial College. För mer info maila kursorganisatör Sami Shousha (s.shousha@imperial.ac.uk) eller administrationen (info@W12conferences.co.uk)

Head and neck and Endocrine pathology for the practising pathologist - 21:a-23:e maj, Warsawa, Polen.
Föreläsare från Massachusetts General hospital föreläser om bl a sjukdomar i spottkärtlarna, örat, binjurarna och endokrina pancreas. För mer info, se hemsida.

12th European Congress of Neuropathology - 3-6:e juni 2020, Odense, Danmark
I anslutning till kongressen anordnas 1-3:e juni en Euro-CNS-kurs. Mer info kommer

XXXIII International Congress of the IAP and the 32nd Congress of the ESP - 29: aug - 4:e sep 2020, Glasgow, SkottlandSom vanligt ett fullmatat program när IAP och ESP slår sina påsar ihop. Se mer info på mötets hemsida.

European Association for Haematopathology 20th meeting- 11-16:e september 2020, Dubrovnik, Kroatien
Allt för alla som är intresserade av hematopatologi. Se hemsida för mer information.

From the soft tissue, through the bone to the bone marrow - 1:a-3:e oktober 2020, Warsawa, Polen.
Mer info kommer, var god se hemsidan.

 

Företag och organisationer som ordnar internationella kurser

 

newpathologycourses.com - polskt företag som anordnar internationella kurser för CME i patologi

newpathology.com - samarbete mellan polska patologföreningen, Harvard medical school, MD Andersson och USCAP

Bioptická laborator - Tjeckiens största patologlab, UEMS- ackrediterat dermatopatologicenter och arrangör av olika kurser.

Oxbridge Medica - företag med kurser på olika nivåer och inom olika ämnen, för patologer ffa inom histopatologi.

Osler Institute - ett institut i Indiana som specialiserar sig på att ge kurser för att hjälpa ST-läkare klara sina specialistexamina. Ger kurser inte bara i patologi utan i många olika specialiteter.

PathologyOutlines.com - annonserar om/länkar till internationella patologikurser och konferenser. 

Graz, Österrike - flera kurser per år, varierande ämnesområden. 

American Society for Clinical Pathology (ASCP) - flera kurser per år, varierande ämnesområden, olika platser i USA. 

Harvard Medical School, Boston - flera kurser per år, varierande ämnesområden (klicka på Courses by Topic).

Den norske patologforening - flera kurser per år, varierande ämnesområden samt annonserar om/länkar till internationella patologikurser och konferenser.

North West Cytology Training Centre courses - cytologikurser i Manchester för cytologer och cytodiagnostiker.

 

Om SK-kurser

Information om SK-kurser (statligt finansierade specialistkompetenskurser) finns på Läkarnas institut för professionell utveckling i sjukvården (LIPUS) hemsida. LIPUS är ett bolag som ägs av Läkarförbundet och som certifierar kurser och kongresser för AT- och ST-läkare samt samordnar och administrerar SPUR-inspektioner (SPUR, specialistutbildningsrådet). Ansvaret för själva SK-kurserna ligger på Socialstyrelsen. De flesta kurser inom klinisk patologi är dock inte SK/LIPUS-certifierade (vilket inte heller krävs för tillgodoräknande av kurs inom ST).