KVAST styrgrupp

Kommittén är gemensam för Svensk Förening för Patologi och Svensk Förening för Klinisk Cytologi.  KVAST handlägger frågor som rör kvalitetsutveckling och standardisering av diagnostik inom klinisk patologi och cytologi inklusive ackrediteringsfrågor och kontakter med EQUALIS. 

Gruppens medlemmar är också medlemmar i Equalis expertgrupp för patologi och cytologi, läs mer om deras verksamhet här.

Epost till KVAST: För närvarande är posten som ordförande för styrgruppen vakant. Arbetet med att hitta en ny struktur för KVAST-arbetet pågår i samråd med Equalis och SKL. I nuläget kan föreningens ordförande kontaktas angående frågor som rör KVAST (irina.alafuzoff@akademiska.se)

 

 

Medlemmar i arbetsgruppen

Allmänna dokument om KVAST och Equalis arbete