Snabblänkar

Lediga jobb

Sahlgrenska sjukhuset söker perinatalpatolog på 50% under första halvåret 2020.

Beskrivning av uppdraget: Arbeta med perinatal diagnostik och handledning av ST-läkare. Vid behov besvara PAD-remisser avseende hud-, gynekologi- och gastropatologi.

Inriktning på enheten/verksamheten:
Krav på läkaren: god kompetens i perinatal patologi.  Lång erfarenhet i yrket.
Antal konsulter för uppdraget: 1 halvtid / 50%
Produktionskrav: Produktion planeras i samråd med sektionschefer.
Schematurer/arbetspass samt jour/beredskap som ska bemannas: Planeras i samråd med sektionschefer.
Journalsystem: Sympathy
Övrig information:
SVAR:  Samtliga svar ska alltid gå via e-post till: su.bemanningsservice.externbemanning@vgregion.se