Medlemmar i arbetsgruppen

Henrik Edvardsson, Karlstad

Irene Silverlo, Gävle

Keng-Ling Wallin, privat

Anders Hjerpe, Huddinge

Christina Kåbjörn-Gustavsson, Jönköping

Nooreldin Zendehrohk, Lund

Bengt Wärleby, Göteborg

Jessica Rosén, Örebro

Kamilla Backlund Arvidsson, Sundsvall

Åsa Björklin, Uppsala

 

 

Några av gruppens medlemmar är också medlemmar i Equalis expertgrupp för cervixcancerprevention, läs mer om deras verksamhet här.