Nyheter

Nytt från KVAST

Nytt dokument på remiss

Nytt dokument för blåssköljvätska finns publicerat under remissutgåvor. Intentionen är att få det godkänt vid kommande föreningsmöte (Uppsaladagen) i Göteborg 10 oktober.

Samtliga remissutgåvor som presenterades vid vårmötet 2017 blev godkända. Dokumenten kommer att publiceras under respektive organgrupp efter slutlig formatering. Tills dess finns de att tillgå här: Remissutgåvor

  

Vårdprogram på remiss

 RCC i samverkan har publicerar löpande remissversioner av nationella vårdprogram och standardiserade vårdförlopp på sin hemsida. Uppdateringstakten för nationella vårdprogram har ökat rejält och det kan vara en god vana att regelbundet hålla sig uppdaterad för att ta vara på möjligheten att lämna synpunkter och påverka.

 Du  hittar alla vårdprogrammen och instruktioner om hur du lämnar synpunkter på cancercentrums hemsida: 

http://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/vardprogram/kommande-vardprogram/

För standardiserade vårdförlopp gäller denna adress:

http://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-vantetider/vardforlopp/vardforlopp-remiss/