Remissutgåvor

Remissutgåvor av KVAST-dokument

Inkom gärna med kommentarer till SvFP och KVAST genom mejl till KVAST-ansvarig. Det är tillåtet och önskvärt för föreningens medlemmar att komma med kritik och konstruktiva förslag rörande samtliga dokument - såväl remissutgåvor som godkända dokument - med mål att få en konstant förbättring av dokumenten. Kommnetarer som kommer in via mail publiceras fortlöpande via länk intill det berörda dokumentet.

 

Remissutgåvor till Vårmötet 2018

Interstitiella lungsjukdomar

Ventrikel

Endokrina tumörer i mag-tarmkanalen och pankreas

Remissutgåvor till föreningsmötet Uppsaladagen 2017

Blåssköljvätska