Remissutgåvor

Remissutgåvor av KVAST-dokument

Inkom gärna med kommentarer till SvFP och KVAST genom mejl till KVAST-ansvarig. Det är tillåtet och önskvärt för föreningens medlemmar att komma med kritik och konstruktiva förslag rörande samtliga dokument - såväl remissutgåvor som godkända dokument - med mål att få en konstant förbättring av dokumenten. Kommentarer som kommer in via mail publiceras fortlöpande via länk intill det berörda dokumentet.

Dokument som publiceras här som remissutgåvor ligger uppe i fyra veckor, under vilka kommentarer och rättelser tas emot av sammankallanden i berörd KVAST-grupp. När den tiden löpt ut publiceras de som godkända KVAST-dokument under respektive KVAST-grupps flik.

Aktuella remissutgåvor

Mesenkymala uterustumörer (190827)

Epiteliala tumörer i ovarium, tuba uterina, peritoneum och de uterina ligamenten (190827)

Binjuretumörer (190920)