ST-utbildning

Här samlar vi information som rör själva specialiseringstjänstgöringen (ST). I vänsterkolumnen finns undersidor som bland annat berör hur ST fungerar, rekommenderad litteratur, lokalt utformade direktiv och hjälpmedel samt användbara länkar. Nedan återfinns några viktiga filer och länkar (en del saker förklaras bättre under Hur fungerar ST?).

 

SvFP/SFKC Utbildningsbok 2015 (pdf)

Appendix till utbildningsbok 2015 (pdf) - preciserade delmål per organsystem

SoS Målbeskrivning 2015 (SOSFS 2015:8) (pdf)

Läkarförbundets rekommendationer för allmänna delmål (a och b i SOSFS 2015:8)

 

SvFP/SFKC Målbeskrivning och utbildningsbok 2012 (pdf) - förteckning över ändringar i 2012 års version finns här

SvFP/SFKC Introduktion till målbeskrivning och utbildningsbok (doc)

 

Länk till ansökan om specialistkompetens (Socialstyrelsen) finns här 

I flera länder finns krav på specialistexamen och/eller ’progression tests’ (prov som genomförs under ST), men inte i Sverige. Test under ST kan underlätta högkvalitativ ST med god teoretisk utbildning som då också kan bli mer jämförbar med andra länders. I Sverige finns inget krav från Socialstyrelsen att specialistexamination skall genomföras. Vissa specialiteter arrangerar egna, frivilliga, förhör. I nuläget gör Svensk förening för patologi bedömningen att det inte finns möjlighet att sätta upp egna nationella tester i patologi eller cytologi. Styrelsen för Svensk förening för patologi rekommenderar dock att ST-läkare i klinisk patologi bör genomgå något av de internationella specialistexamina och/eller ’progression test’ som finns tillgängliga, till exempel RISE som ges av American Society for Clinical Patholoygy (ASCP) eller UEMS board exam.

 

Vi är tacksamma för synpunkter på ST-materialet, liksom förslag på vilken ytterligare information som är önskvärd här - mejla oss!