Styrelse

Aktuell styrelse verksamhetsåret 2018-2019

Irina Alafuzoff, ordförande. (irina.alafuzoff@akademiska.se)

Mats Ehinger, vice ordförande och skattmästare

Anna Porwit, vetenskaplig sekreterare (anna.porwit@skane.se)

Sandra Wessman, föreningssekreterare och facklig sekreterare

Ute Krüger, ansvarig ansvarsärenden/händelseanalys

Gunilla Rask, webbredaktör (gunillamrask@gmail.com)

Mensur Dzabic, medlemsregisteransvarig (medlem.svfp@gmail.com)

Jonas Brenner, ST-representant

Emilia Andersson, övrig ledamot

Christina Kåbjörn, adjungerad, Svensk Förening för Klinisk Cytologi

Nelly Penagos Tafur, adjungerad, ordförande Utbildningskommittéen

Anders Edsjö, adjungerad, sammankallande i molekylärpatologigruppen

 Vakant, adjungerad, ordförande för KVAST

 

Uppdragsbeskrivningar för styrelsen finns här (kräver inloggning). 

Jävsdeklaration för styrelsemedlemmar vid nyval och omval från och med januari 2016.

Jävsdeklarationer för aktuella nyval/omval vid årsmötet 2016 (kräver inloggning)