Styrelse

Styrelsen verksamhetsåret 2019/2020

Irina Alafuzoff - ordförande
Mats Ehinger - vice ordf och kassör
Anna Porwit - vetenskaplig sekreterare
Sandra Wessman - sekreterare
Mensur Dzabic - medlemsregister/ - mail
Gunilla Rask - webredaktör
Emilia Andersson - ledamot
Cristian Ortiz-Villalon - ledamot
Jonas Brenner - ST-representant

 

Adjungerade till styrelsen:

Christina Kåbjörn Gustafsson - ordf Svensk Förening för Klinisk Cytologi
Anders Edsjö - ordf. arbetsgruppen för molekylärpatologi
Nelly Penagos Tafur - ordf. utbildningskommittén
Anna Bodén - ordf. arbetsgruppen för digital patologi
Carlos Fernandez Moro - ordf. arbetsgruppen för SNOMED CT/synoptisk rapportering