Uppsaladagen

Uppsaladagen 

Uppsaladagen är en årligen återkommande dag för svenska patologer med fokus på kvalitet och standardisering. Årets kvalitetsarbete såsom utskick, kvalitetsindikatorer, nya KVAST-dokument med mera presenteras. Här ges också ofta utrymme till reflektion och diskussion kring aktuella händelser inom svensk patologi. Dagen fungerar även som EQUALIS användarmöte, både vad gäller diagnostik och histopatologiska tekniker.

Uppsaladagen infaller alltid tisdagen efter andra helgen i oktober. I anslutning till dagen är möte för KVAST och EQUALIS expertgrupp samt styrelse- och föreningsmöte för SvFP förlagda.

Logga in (kräver medlemskap i SvFP) för att ta del av presentationer och program från tidigare uppsaladagar.