Vårmötet

Vårmötet är den stora årligen återkommande patologikonferensen i Sverige. Konferensen riktar sig till läkare såväl som BMA, obduktionstekniker och läkarsekreterare. Programmet är delvis gemensamt och delvis uppdelat efter yrkeskategori, och fokus ligger på vetenskap. Vårmötet arrangeras av en patologklinik tillsammans med SvFP. Varannat år brukar Vårmötet hållas på en universitetsklinik, och varannat år på en regionklinik. Länkar till de senaste årens Vårmöten finns nedan. 

Riktlinjer för arrangörer finns här

Med start 2012 delas pris till bästa avhandling ut under Vårmötet.

 

Framtida Vårmöten

2019 - Linköping
2020 - Karlskrona
2021 - Stockholm - Huddinge
2022 - Gävle
2023 - Göteborg 
2024 - Kristianstad
2025 - Uppsala
2026 - Stockholm - St Göran
2027 - Malmö
2028 - Stockholm - Danderyd
2029 - Umeå
2030 - Skövde
2031 - Örebro
2032 - Helsingborg
2033 - Stockholm - KS/Solna
2034 - Falun
2035 - Linköping
2036 - Kalmar
2037 - Lund
2038 - Sundsvall

 

Tidigare Vårmöten

Notera att endast inloggade medlemmar (se medlemskap) kommer åt föredragen från Vårmöten. De externa hemsidorna är däremot tillgängliga för alla. 

2018 - Jönköping
2017 - Lund
2016 - Karlstad
2015 - Örebro
2014 - Eskilstuna
2013 - Stockholm - Karolinska/Solna 
2012 - Halmstad  
2011 - Umeå 
2010 - Västerås
2009 - Malmö
2008 - Uppsala 
2007 - Göteborg
2006 - Trollhättan 
2005 - Uppsala 
2004 - Östersund
2003 - Stockholm - Karolinska
2002 - Borås
2001 - Linköping 
2000 - Växjö 
1999 - Stockholm - Huddinge 
1998 - Sundsvall 
1997 - Lund 
1996 - Kalmar 
1995 - Umeå 
1994 - Falun 
1993 - Malmö 
1992 - Halmstad 
1991 - Göteborg 
1990 - Norrköping 
1989 - Uppsala 
1988 - Örebro 
1987 - Stockholm - Karolinska 
1986 - Helsingborg
1985 - Karlstad 
1984 - Linköping 
1983 - Karlskrona 
1982 - Lund 
1981 - Umeå 
1980 - Göteborg
1979 - Stockholm - Danderyd
1978 - Jönköping 
1977 - Uppsala 
1976 - Halmstad 
1975 - Skövde 
1974 - Eskilstuna 
1973 - Linköping 
1972 - Västerås