2020-10-08

Från Föreningsmötet 20.10.06

Årets Föreningsmöte hölls för första gången via Zoom - med varierande tekniska med- och motgångar. Vårmötet 2021 annonserades och de föreslagna stadgeändringarna och en ny styrelse röstades igenom. Läs mer nedan

Ny styrelse

Under Föreningsmötet kunde den nya styrelsen som egentligen skulle ha tillträtt vid det inställda Vårmötet i maj röstas igenom. Därmed lämnade Irina Alafuzoff, Anna Porwit, Sandra Wessman, Mensur Dzabic och Mats Ehinger efter flera års hedervärda insatser sina platser och styrelsen har nu följande sammansättning:

Cristian Ortiz-Villalon - ordförande
Emilia Andersson - vice ordf och kassör
Johan Hartmann - vetenskaplig sekreterare
Gunilla Rask - webredaktör
Zdenek Rohan - medlemsregisteransvarig
Carl-Johan Hyltse - ST-representant
Margareta Lirvall - ledamot
Pedro Farrajota Neves da Silva - ledamot
Thomas Sollie - ledamot 

Adjungerade till styrelsen är liksom tidigare:

Christina Kåbjörn Gustafsson - ordf Svensk Förening för Klinisk Cytologi samt KVAST-samordnare
Anders Edsjö - ordf. arbetsgruppen för molekylärpatologi
Nelly Penagos Tafur - ordf. utbildningskommittén
Anna Bodén - ordf. arbetsgruppen för digital patologi
Carlos Fernandez Moro - ordf. arbetsgruppen för SNOMED CT/synoptisk rapportering

 

Vårmötet 2021

Vårmötet nösta år kommer att hållas 19-21:a maj och det är Stockholm som arrangerar. Planen är att hålla ett fysiskt möte men förebredelser görs även för att kunna omvandla det till ett digitalt möte om så krävs. Temat kommer att vara artificiell intelligens, lungpatologi och bröstpatologi.

 

Medlemmar , stadgar och SLS

Antalet medlemmar växer stadigt och vi är nu 359 patologer och ST-läkare i patologi i föreningen. Medlemsavgiften kommer från och med nästa år att höjas till 400 kr efter att ha varit oförändrad det senaste decenniet, detta mest på grund av att vår nya status som medlemsförening i SLS medför att vi ska betala 70 kr/medlem för att alla vårda medlemmar ska vara medlemmar i SLS. De tidigare föreslagna stadgeändringarna röstades igenom och uppdaterade stadgar kommer inom kort att läggas ut på hemsidan.

Övrigt

Anders Edsjö rapporterade kring GMS-arbetet och Stefan Dubois presenterade arbetet med synoptiska svarsmallar och SNOMED-CT. För detaljer, var god se protokollet från föreningsmötet eller styrelsemötet som inom kort läggs upp på hemsidan. (Föreningen -> protokoll)

 

Tack till alla som deltog, vi ser fram emot ett nytt givande år med arbete för patologin och för våra medlemmar!

 

« Tillbaka