Fonder och stipendier att söka från Svenska Läkaresällskapet

Den 1 december startar ansökningsperioden för projektanslag och post doc-stipendier från Svenska Läkaresällskapets fonder samt för projektanslag och resebidrag från nedanstående specialfonder. Sökande ska vara medlem i SLS ansökningsåret (för ansökan till SSAC krävs inte medlemskap i SLS men istället ska man vara medlem i NSCMID).

 

Ansökningsperiod 1 december – 1 februari för:

Nya kurser

Anmälan är nu öppen för kurs i gynekologisk patologi 29 - 30:e oktober, 2016, Beijing, Kina, grundkurs i klinisk patologi, Halmstad 16-18 mars 2016, lungpatologikurs i Graz, Österrike juni 2016, dermatopatologikurs i Pilsen maj 2016 och melanomseminarium i Köpenhamn 26/5 2016 . Se mer här!

Labbdagarna 2016

Den 8-9 februari 2016 arrangeras den 14:e upplagan av Labbdagarna av Teknologisk Institut i Stockholm. Programmet innefattar bl a föreläsningar om mätosäkerhet, ergonomi i laboratoriet och förbättringsarbete i laboratoriemiljö. För mer info och program se hemsida här.

Medlemmar i SvFP uppger rabattkod SVFP när de bokar och erhåller då 1000 kr rabatt på ordinarie pris.

Nytt från KVAST

Nationellt vårdprogram för mantelcellslymfom - remissrunda 1

Nu finns en första version av nationellt vårdprogram för mantelcellslymfom ute för inhämtande av synpunkter. Läs och tyck senast senast 14 december, se följebrevet för detaljer.

Följebrev

Förslag till vårdprogram 

Remiss NVP Peniscancer

Här finns nationellt vårdprogram för peniscancer som skickats ut på remiss. Synpunkter senast 2 oktober till jessica.barrefjord@akademiska.se.

Standardiserade vårdförlopp

Det nationella projektet Standardiserade vårdförlopp är i full gång. Vi har samlat ett par viktiga länkar och information. Allmän information finns på RCC:s hemsida.

Artikel på DN Debatt

Här finns en nyligen publicerad artikel på DN:s debattsida som berör bristen på patologer i svensk sjukvård. Läsvärd! 

Hur skriver man inlägg på forum?

Här följer en kort instruktion hur man kan skriva inlägg på hemsidans forum. Först måste man logga in som medlem. Därefter kan man gå till forum (länk finns även i den undre vänsterkolumnen efter inloggning). Välj specifikt forum - i medlemsutskick juli 2015 efterfrågades t.ex. synpunkter om ordförandeskap och andra uppdrag, vilket har ett specifikt forum.

Bemannings- och produktionsenkät

Inloggade medlemmar kan ta del av den under 2014 genomförda bemannings- och produktionsenkäten, se länk här

Nya och fler medlemmar till utbildningskommittén sökes

I samband med patologföreningens senaste styrelsemöte önskades att antalet medlemmar i utbildningskommittén bör utökas från dagens tre till åtminstone sex. Kommitténs inriktning och uppgifter är bl.a. att bevaka utbildningsfrågor, ansvara för framtagande av målbeskrivning och utbildningsbok, planera för diagnostiska prov i samband med vårmöten och vara LIPUS behjälpliga i ST-kursfrågor. Om du är intresserad av denna typ av arbete och dessa frågor är du hjärtligt välkommen att ansluta till utbildningskommittén.
Prenumerera på innehåll