SK-kurs i thyroideapatologi i Linköping i september

Nu är anmälan öppen för SK-kursen i thyroideapatologi som arrangeras 14-16/9 i Linköping av  Anders Höög och Stina Garvin.

För mer info och anmälan via nätet, se under fliken "Kurser"

Ordförandemailen stängs ned

Det verkar som om någon har kapat ordförandens gmailadress (ordforande.svfp@gmail.com). Åtminstone en medlem har fått ett falskt brev från denna mail med försök till att lura medlemmen ifråga på pengar. Vi har därför stängt ned kontot. Medlemsmailen och mailadresserna till webredaktör och KVAST-general är fortfarande aktiva, se under fliken "Styrelse" för kontaktuppgifter.

 

Uppdaterade rekommendationer om allmänna kompetensmål under ST från SLF

Läkarförbundet har nyligen publicerat sina rekommendationer angående de allmänna kompetenserna i ”nya” ST (SOSFS 2015:8). Patologföreningens egna rekommendationer i  utbildningsboken (2015) har ännu inte anpassats till dessa rekommendationer men detta kommer att ske inom snar framtid. Rekommendationerna gäller alltså delmål a och b men för ST-läkare i patologi är det endast delmål a som är relevant.

Kurs i immunhistokemi i Halmstad 23-25/11

Under vecka 47 kommer en kurs i immunhistokemi att arrangeras i Halmstad. Kursen riktar sig främst till ST-läkare; nyblivna specialister är välkomna i mån av plats. Kursen kommer att avhandla både grundläggande principer och praktiska tillämpningar i diagostiken. Mer information och möjlighet att anmäla sig kommer under hösten.

Nytt från KVAST

 

Dags att anmäla sig till Uppsaladagen

Information om årets möte och länk till anmälningsformulär finns här

 

Kallelse till Årsmöte 18 maj

Kallelse till Årsmötet finns här!

Europeisk ST-undersökning

ESP samlar just nu in data om hur ST-läkare i patologi runtom i Europa upplever sin ST, vilket upplägg som finns för utbildning och vilka arbetsuppgifter ST-läkarna har. Enkäten tar ca 20 minuter att svara på och är öppen till sista juli. Följ länken nedan för att komma till undersökningen.

Nya kurser

SK-kurs i nedre gyn-patologi 5-7:e oktober, sarkomkurs i Italien 16-19:e september, molekylärpatologi i Nottingham 19-21:a september.. - se mer här!

Under 35 år och intresserad av att jobba med forskning i Bryssel?

ESP och European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC) erbjuder fellowships i ett till tre år för den patolog (ST-läkare eller specialist) som vill arbeta med klinisk patologisk forskning i ett europeiskt nätverk. Sista anökningsdag 29/7 2016. Läs mer på EORTCs hemsida.

Giordani Fellowship och ESP Advanced Training Centers

European Society of Pathology har utsett ett antal patologkliniker i Europa till Advanced Training Centers (EAT) som erbjuder platser (1-6 månader) för nyblivna specialister eller ST-läkare under sista året av sin utbildning, som vill förkovra sig inom något visst område. En del av klinikerna erbjuder även platser för BMA (inom tex immunhistokemi, molekylärpatologi etc).

För den som även forskar inom det område hen vill förkovra sig i, erbjuder ESP ett stipendium - Giordani Fellowship - upp till 1500€ / månad i upp till 3 månader.

Prenumerera på innehåll