Hur skriver man inlägg på forum?

Här följer en kort instruktion hur man kan skriva inlägg på hemsidans forum. Först måste man logga in som medlem. Därefter kan man gå till forum (länk finns även i den undre vänsterkolumnen efter inloggning). Välj specifikt forum - i medlemsutskick juli 2015 efterfrågades t.ex. synpunkter om ordförandeskap och andra uppdrag, vilket har ett specifikt forum.

Bemannings- och produktionsenkät

Inloggade medlemmar kan nu ta del av den genomförda bemannings- och produktionsenkäten, se länk här

Förslag om ändring av SvFP's stadgar

Läs förslag om ändring av stadgar här och kommentarer till ändringarna här. Stadgarna kommer att tas upp i samband med ordinarie Årsmöte vid Vårmötet i Örebro 20/5.

Nytt från KVAST

Nya dokument antagna

Vid vårmötet antogs de flesta av de dokument som varit ute på remiss, i vissa fall med smärre justeringar. Publicering sker efterhand som dessa arbetats in i dokumenten. Ett av de föreslagna dokumenten (Praxis för lagring av digitala bilder) hade blivit föremål för omfattande synpunkter och bordlades för ytterligare bearbetning.

 

SBU-rapport om bilddiagnostik av avlidna

I april kom SBU:s rapport Bilddiagnostik av avlidna, där det bland annat står att det för närvarande inte går att avgöra hur tillförlitligt bilddiagnostik är som komplement eller alternativ till obduktion och att mer forskning behövs. Läs hela rapporten här

Prenumerera på innehåll