Nya kurser

Grundkurs i Klinisk Patologi kommer att ges igen i januari 2017 i Halmstad, mer info kommer under hösten. Anmälan har öppnat till immunhistokemi för patologer i Krakow i oktober. - se mer här!

Giordani Fellowship och ESP Advanced Training Centers

European Society of Pathology har utsett ett antal patologkliniker i Europa till Advanced Training Centers (EAT) som erbjuder platser (1-6 månader) för nyblivna specialister eller ST-läkare under sista året av sin utbildning, som vill förkovra sig inom något visst område. En del av klinikerna erbjuder även platser för BMA (inom tex immunhistokemi, molekylärpatologi etc).

För den som även forskar inom det område hen vill förkovra sig i, erbjuder ESP ett stipendium - Giordani Fellowship - upp till 1500€ / månad i upp till 3 månader.

Nytt från KVAST

Nya vårdprogram och KVAST-dokument på remiss m.m.

 

Nya remissutgåvor av KVAST-dokument

De dokument som ska antas vid vårmötet i Karlstad publiceras här. maila synpunkter till kvastgeneralen@gmail.com

  

Vårdprogram på remiss

 RCC i samverkan har publicerat remissversioner av 5 vårdprogram som nu är öppna för synpunkter i remissrunda 1. Dessa är: 

Artiklar om patologi i dagspress

Här finns en nyligen publicerad artikel i Svenska Dagbladet från styrelsen för Svensk Förening för Patologi.

Och här finns ytterligare två artiklar om patologi i Dagens medicin respektive Dagens Nyheter.

Mailproblem

Just nu har vi problem med våra mailutskick, mailen når inte fram till hotmailadresser. Vi är inte ensamma om problemet, enligt vår leverantör, utan det verkar vara något som ligger hos Microsoft. Vi jobbar med att hitta en lösning så snart som möjligt.

Save the date - juni 2017

I juni 2017 kommer Rigshospitalet i samarbete med MD Anderson Cancer Centre att anordna en konferens med seminarier om det senaste inom Head and neck-patologi, gynekologisk patologi, thoraxpatologi, urologisk patologi och dermatopatologi. Anmälan öppnar i februari 2017. Se mer under fliken Utbildning, Kurser.

Lärande på internet

Du har väl inte missat vår samling med sidor där du kan träna din diagnostiska skärpa på internet? Lär dig allt om melanocytära lesioner, öva på att gradera blåstumörer eller slumpa fram virtuella flash cards. Se mer under länken Lärande på internet i menyn Utbildning.

Uppdaterade svarstidsrekommendationer

Patologföreningens styrelse och KVAST-kommitteen har, bland annat mot bakgrund av ökat fokus på svarstider inom patologi genom standardiserade vårdförlopp, genomfört en revision av rekommenderade generella svarstider inom patologi. Vi anser att detta behövs för att möta risken för undanträngningseffekter för andra svarstyper än de som ingår i aktuella standardiserade vårdförlopp. De flesta svarstyper är av olika skäl viktiga och en betydande förbättringspotential torde finnas på många håll.

IAP och ESP - gemensam kongress i Köln

För första gången håller International Academy of Pathology (IAP) sin 31:a internationella kongress tillsammans med European Society of Pathology (ESP), som håller sin 28:e kongress. Det gemensamma projektet går av stapeln 25:e september i Köln och anmälan är nu öppen. För mer information se mötets hemsida.

Upphandling av SK-kurser 2017

Upphandlingen av 2017 års SK-kurser har annonserats och mer information finns på Socialstyrelsens hemsida här.

Sista anbudsdag är 2016-03-29 och alla frågor och anbud sköts av Visma TendSign.

Prenumerera på innehåll