Bemannings- och produktionsenkät

Inloggade medlemmar kan nu ta del av den genomförda bemannings- och produktionsenkäten, se länk här

Förslag om ändring av SvFP's stadgar

Läs förslag om ändring av stadgar här och kommentarer till ändringarna här. Stadgarna kommer att tas upp i samband med ordinarie Årsmöte vid Vårmötet i Örebro 20/5.

Nytt från KVAST

Nya dokument! (Uppdaterad 2015-04-14)

Remissutgåvor

Följande dokument finns för närvarande för granskning inför godkännande vid vårmötet i maj 2015. Om du anser att något i dokumenten behöver diskuteras, ändras eller förtydligas - maila din kommentar till kvastgeneralen@gmail.com. Inkomna kommentarer publiceras fortlöpande.

Nya och fler medlemmar till utbildningskommittén sökes

I samband med patologföreningens senaste styrelsemöte önskades att antalet medlemmar i utbildningskommittén bör utökas från dagens tre till åtminstone sex. Kommitténs inriktning och uppgifter är bl.a. att bevaka utbildningsfrågor, ansvara för framtagande av målbeskrivning och utbildningsbok, planera för diagnostiska prov i samband med vårmöten och vara LIPUS behjälpliga i ST-kursfrågor. Om du är intresserad av denna typ av arbete och dessa frågor är du hjärtligt välkommen att ansluta till utbildningskommittén.
Prenumerera på innehåll