Förslag om ändring av SvFP's stadgar

Läs förslag om ändring av stadgar här och kommentarer till ändringarna här. Stadgarna kommer att tas upp i samband med ordinarie Årsmöte vid Vårmötet i Örebro 20/5.

SKLs rapport Kvalitetsarbetet i klinisk patologi

I syfte att förbättra cancervården har SKL initierat ett kvalitetsutvecklingsarbete inom patologin där RCC i samverkan varit styrgrupp. Rapporten (inkl. rekommendationer) finns att ladda ner här. Läsvärt!

Möte Svenska Lungcancergruppen

Svenska Lungcancergruppen (SLUSG) har möte 7-8 maj i Sigtuna. Alla lung- och molekylärintresserade är hjärtligt välkomna - se information om anmälan och program (fredagen separat för sjuksköterskor). 

Vårmöte 2015

Det går nu att anmäla sig till Vårmötet 2015 i Örebro! Anmälan här och mer

Nytt från KVAST

Nya dokument! (Uppdaterad 2015-02-28)

Remissutgåvor

Följande dokument finns för närvarande för granskning inför godkännande vid vårmötet i maj 2015:

Prenumerera på innehåll