Nytt från KVAST

Remissutgåva NVP endometriecancer

Nu finns en remissutgåva av nationellt vårdprogram för endometriecancer tillgänglig för genomläsning och synpunkter. Läs bifogat följebrev för mer info.

Upphandling av SK-kurser 2017

Upphandlingen av 2017 års SK-kurser har annonserats och mer information finns på Socialstyrelsens hemsida här.

Sista anbudsdag är 2016-03-29 och alla frågor och anbud sköts av Visma TendSign.

Förslag på stadgeändring

Med anledning av utvecklingen inom molekylär patologi och behovet av en nationell organisation som kan driva kunskapsutvecklingen framåt och samtidigt bevaka patologens roll i arbetet med den molekylära patologin, så föreslås en stadgeändring där en fjärde kommitté under Svensk Förening för Patologi bildas: Kommittén för Svensk Molekylär Patologi. Frågan kommer att behandlas vid föreningens årsmöte i Karlstad, i samband med Vårmötet.

Nya utbildningsboken för ST-läkarna

Som en tidig julklapp från utbildningskommittén kommer här ST-läkarnas nya utbildningsbok, baserad på Socialstyrelsens "Målbeskrivningar 2015" (SOSFS 2015:8)

Arbetet med att uppdatera appendix 1 och 2 pågår och beräknas vara färdigt i början av nästa år.

Till utbildningsboken.

Vårmötet 2016

Vårmötet 2016 hålls 18-20:e maj i Karlstad med ett späckat program för läkare, biomedicinska analytiker, obduktionstekniker och vårdadministratörer. Utbildningen för ST-läkarna inleds redan på tisdag eftermiddag den 17:e med seminarier och fortsätter under onsdagen.Läs mer och anmäl er på vårmötets hemsida!

Nya kurser

Anmälan är nu öppen för kurs i dermatopatologi 25-26:e mars 2016, Budapest, gynekologisk patologi 29 - 30:e oktober, 2016, Beijing, Kina, grundkurs i klinisk patologi, Halmstad 16-18 mars 2016, lungpatologikurs i Graz, Österrike juni 2016, dermatopatologikurs i Pilsen maj 2016 och melanomseminarium i Köpenhamn 26/5 2016 . Se mer här!

Fonder och stipendier att söka från Svenska Läkaresällskapet

Den 1 december startar ansökningsperioden för projektanslag och post doc-stipendier från Svenska Läkaresällskapets fonder samt för projektanslag och resebidrag från nedanstående specialfonder. Sökande ska vara medlem i SLS ansökningsåret (för ansökan till SSAC krävs inte medlemskap i SLS men istället ska man vara medlem i NSCMID).

 

Ansökningsperiod 1 december – 1 februari för:

Labbdagarna 2016

Den 8-9 februari 2016 arrangeras den 14:e upplagan av Labbdagarna av Teknologisk Institut i Stockholm. Programmet innefattar bl a föreläsningar om mätosäkerhet, ergonomi i laboratoriet och förbättringsarbete i laboratoriemiljö. För mer info och program se hemsida här.

Medlemmar i SvFP uppger rabattkod SVFP när de bokar och erhåller då 1000 kr rabatt på ordinarie pris.

Standardiserade vårdförlopp

Det nationella projektet Standardiserade vårdförlopp är i full gång. Vi har samlat ett par viktiga länkar och information. Allmän information finns på RCC:s hemsida.

Artikel på DN Debatt

Här finns en nyligen publicerad artikel på DN:s debattsida som berör bristen på patologer i svensk sjukvård. Läsvärd! 

Prenumerera på innehåll