Kallelse till Årsmöte 18 maj

Kallelse till Årsmötet finns här!

Europeisk ST-undersökning

ESP samlar just nu in data om hur ST-läkare i patologi runtom i Europa upplever sin ST, vilket upplägg som finns för utbildning och vilka arbetsuppgifter ST-läkarna har. Enkäten tar ca 20 minuter att svara på och är öppen till sista juli. Följ länken nedan för att komma till undersökningen.

Ordförandemailen stängs ned

Det verkar som om någon har kapat ordförandens gmailadress (ordforande.svfp@gmail.com). Åtminstone en medlem har fått ett falskt brev från denna mail med försök till att lura medlemmen ifråga på pengar. Vi har därför stängt ned kontot. Medlemsmailen och mailadresserna till webredaktör och KVAST-general är fortfarande aktiva, se under fliken "Styrelse" för kontaktuppgifter.

Nya kurser

SK-kurs i nedre gyn-patologi 5-7:e oktober, sarkomkurs i Italien 16-19:e september, molekylärpatologi i Nottingham 19-21:a september.. - se mer här!

Nytt från KVAST

 

KVAST-dokument antagna vid vårmötet

Vid årsmötet i Karlstad den 18 maj antogs åtta av de nio dokument som förelåg i remissutgåva. Dokumenten för colontumörer och prostata kommer att genomgå smärre ändringar innan slutlig version publiceras. Det dokument som rör melanocytära tumörer i hud diskuterades under mötet, varvid en del frågor kom upp. Då ingen från hud-KVAST fanns närvarande, kunde dessa frågor tyvärr inte adresseras i sittande möte, varför godkännandet måste senareläggas.

Under 35 år och intresserad av att jobba med forskning i Bryssel?

ESP och European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC) erbjuder fellowships i ett till tre år för den patolog (ST-läkare eller specialist) som vill arbeta med klinisk patologisk forskning i ett europeiskt nätverk. Sista anökningsdag 29/7 2016. Läs mer på EORTCs hemsida.

Giordani Fellowship och ESP Advanced Training Centers

European Society of Pathology har utsett ett antal patologkliniker i Europa till Advanced Training Centers (EAT) som erbjuder platser (1-6 månader) för nyblivna specialister eller ST-läkare under sista året av sin utbildning, som vill förkovra sig inom något visst område. En del av klinikerna erbjuder även platser för BMA (inom tex immunhistokemi, molekylärpatologi etc).

För den som även forskar inom det område hen vill förkovra sig i, erbjuder ESP ett stipendium - Giordani Fellowship - upp till 1500€ / månad i upp till 3 månader.

Artiklar om patologi i dagspress

Här finns en nyligen publicerad artikel i Svenska Dagbladet från styrelsen för Svensk Förening för Patologi.

Och här finns ytterligare två artiklar om patologi i Dagens medicin respektive Dagens Nyheter.

Mailproblem

Just nu har vi problem med våra mailutskick, mailen når inte fram till hotmailadresser. Vi är inte ensamma om problemet, enligt vår leverantör, utan det verkar vara något som ligger hos Microsoft. Vi jobbar med att hitta en lösning så snart som möjligt.

Save the date - juni 2017

I juni 2017 kommer Rigshospitalet i samarbete med MD Anderson Cancer Centre att anordna en konferens med seminarier om det senaste inom Head and neck-patologi, gynekologisk patologi, thoraxpatologi, urologisk patologi och dermatopatologi. Anmälan öppnar i februari 2017. Se mer under fliken Utbildning, Kurser.

Prenumerera på innehåll