Riksstämman 2014

Klicka på bilden eller här för mer information. Riksstämmans program finns här

TASTE - Hemsida för histologiska/cytologiska tekniska artefakter

Patologen i Falun har deltagit i ett internationellt treårsprojekt (TASTE) finansierat av Europeiska Kommissionen. Målet var att etablera en hemsida med histologiska/cytologiska tekniska artefakter med beskrivning och förslag på åtgärder. Denna hemsida är nu klar, men innan man lanserar den måste den testas av patologer, BMA och studenter.

Remissvar nya ST

Snart är det ju åter dags för en ny version av riktlinjerna för ST. Det har funnits möjlighet att inkomma med synpunkter till Socialstyrelsen på den aktuella arbetsmaterialet (sista dag för svar var 30 september). Nedan finns arbetsmaterialet samt remissvaret från SvFP.

REMISSVAR SVFP 

Remiss 

Nytt från KVAST

Tyck till om nya vårdprogram och KVAST-dokument!

För närvarande finns tre viktiga styrdokument för diagnostik av ovarialtumörer och colorectal cancer ute på remiss. Det är viktigt att så många som möjligt läser igenom och lämnar synpunkter på dem, medan det fortfarande går att påverka. Följ länkarna nedan!

Prenumerera på innehåll