Uppsaladagen

Dags för Uppsaladagen 2015. Anmäl dig här! Program här!

Nya kurser

Anmälan är nu öppen för Nordisk konferens inom molekylärpatologi/lungcancer i Stockholm januari 2016 samt dermatopatologikurs i Pilsen maj 2016. Se mer här!

Remiss NVP Peniscancer

Här finns nationellt vårdprogram för peniscancer som skickats ut på remiss. Synpunkter senast 2 oktober till jessica.barrefjord@akademiska.se.

Standardiserade vårdförlopp

Det nationella projektet Standardiserade vårdförlopp är i full gång. Vi har samlat ett par viktiga länkar och information. Allmän information finns på RCC:s hemsida.

Artikel på DN Debatt

Här finns en nyligen publicerad artikel på DN:s debattsida som berör bristen på patologer i svensk sjukvård. Läsvärd! 

Hur skriver man inlägg på forum?

Här följer en kort instruktion hur man kan skriva inlägg på hemsidans forum. Först måste man logga in som medlem. Därefter kan man gå till forum (länk finns även i den undre vänsterkolumnen efter inloggning). Välj specifikt forum - i medlemsutskick juli 2015 efterfrågades t.ex. synpunkter om ordförandeskap och andra uppdrag, vilket har ett specifikt forum.

Bemannings- och produktionsenkät

Inloggade medlemmar kan ta del av den under 2014 genomförda bemannings- och produktionsenkäten, se länk här

Nya och fler medlemmar till utbildningskommittén sökes

I samband med patologföreningens senaste styrelsemöte önskades att antalet medlemmar i utbildningskommittén bör utökas från dagens tre till åtminstone sex. Kommitténs inriktning och uppgifter är bl.a. att bevaka utbildningsfrågor, ansvara för framtagande av målbeskrivning och utbildningsbok, planera för diagnostiska prov i samband med vårmöten och vara LIPUS behjälpliga i ST-kursfrågor. Om du är intresserad av denna typ av arbete och dessa frågor är du hjärtligt välkommen att ansluta till utbildningskommittén.
Prenumerera på innehåll