TASTE - Hemsida för histologiska/cytologiska tekniska artefakter

Patologen i Falun har deltagit i ett internationellt treårsprojekt (TASTE) finansierat av Europeiska Kommissionen. Målet var att etablera en hemsida med histologiska/cytologiska tekniska artefakter med beskrivning och förslag på åtgärder. Denna hemsida är nu klar, men innan man lanserar den måste den testas av patologer, BMA och studenter.

Remiss nya ST

Snart är det ju åter dags för en ny version av riktlinjerna för ST. Det finns möjlighet att inkomma med synpunkter till Socialstyrelsen på den aktuella arbetsmaterialet senast 30 september. Skicka synpunkter direkt till SoS eller till SvFPs utbildningsansvarig Henrik Edvardsson (Henrik.Edvardsson@liv.se), så vidarebefordrar vi. 

Remiss 

Snart dags för Uppsaladagen 2014!

Boka in 14 oktober för ett viktigt nationellt möte om vårt kvalitetsarbete.

Prenumerera på innehåll