KVAST

KVAST står för Kvalitets- och standardiseringskommittén. Övergripande instruktioner för KVAST finns här (hittas även under allmänna dokument). KVAST-gruppernas viktigaste uppgift är att ta fram dokument för standardisering av utskärning och diagnostik av vanligt förekommande sjukdomar samt som stöd för validering och kvalitetskontroll av undersöknings- och diagnostikmetoder. Svensk förening för patologi (SvFP) står för KVAST-dokumentens tillgänglighet - arbetet, som är ideellt, stöds bland annat av medlemsavgiften till SvFP (se information om medlemskap).

Det är tillåtet och önskvärt för föreningens medlemmar att komma med kritik och konstruktiva förslag rörande samtliga dokument - såväl remissutgåvor som godkända dokument - med mål att få en konstant förbättring av dokumenten. Se vidare under Remissutgåvor

En översyn av KVAST-dokumenten görs för närvarande: vi är medvetna om att alla dokument som ligger här på hemsidan ännu inte är uppdaterade och arbetar för att ordna detta.